Jatibee Zonwering en het Corona Virus

Corona maatregelen bij Jatibee Zonwering

Momenteel is de wereld in de ban van het corona virus. Er zijn verregaande maatregelen in werking gesteld om verdere besmettingen tot het minimum te beperken en dagelijks komen er nieuwe maatregelen bij. Uiteraard volgen wij deze actualiteiten op de voet en nemen wij ook de nodige maatregelen.
Daarnaast zullen wij, met inachtneming van de voorschriften, alles binnen onze mogelijkheden te doen om onze werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te geven. Het voorjaar staat weer voor de deur en ook dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen helpen zich voor te bereiden op de hoge temperaturen die komen gaan.

Welk effect hebben de maatregelen voor showroombezoek, inmeetafspraken, montage, reparatie en planning? 

Personele bezetting; wie ziek is blijft thuis

Binnen Jatibee zijn strikte afspraken gemaakt met al onze medewerkers. Indien zij of iemand uit hun omgeving verschijnselen vertoont van griep, verkoudheid of koorts blijven ze thuis. We willen te allen tijde voorkomen dat mensen met ziekteverschijnselen in contact komen met anderen.

Gevolgen voor onze planning proberen we zo veel mogelijk te beperken maar zullen we niet geheel kunnen voorkomen. We rekenen hiervoor op uw begrip. 

Showroombezoek

Tenzij anders vermeld op de website is onze showrooms geopend op de normale tijden. Er worden geen handen geschud. Indien er meerdere bezoekers tegelijk zijn verzoeken we gepaste afstand te houden. Een aantal contacten wordt hiermee tot het minimum beperkt.

Wijziging: op dit moment is onze showroom geopend met gewijzigde openingstijden.
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00uur tot 13.00 uur.

Uiteraard verzoeken we u uw bezoek uit te stellen wanneer u verschijnselen van koorts over verkoudheid vertoont. 

Afspraken bij u thuis (inmeten/monteren/repareren)

De meeste werkzaamheden kunnen wij uitvoeren zonder persoonlijk contact of met in achtneming van een minimale afstand van 2 meter. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Moeten we toch binnen zijn kan er voor worden gekozen in afstemming minimaal 2 meter afstand in acht te nemen of deze werkzaamheden om een ander moment uit te voeren. Dat kan in de praktijk betekenen dat we onze buitenzonwering monteren en later terugkomen voor het afwerken/aansluiten aan de binnenzijde van uw woning. 

Vertoont u ziekteverschijnsel, geef het ons door!

Uiteraard willen wij ook onze medewerkers maximaal beschermen tegen besmetting. Heeft u een afspraak staan met ons? Geef het ons door zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Regelmatig handen wassen

Zorgvuldig handen wassen is erg belangrijk. Bij binnenkomst en bij vertrek maken onze medewerkers graag van uw faciliteiten gebruik om hun handen te wassen. Wij raden u aan hetzelfde te doen. In het bijzonder nadat er contact is geweest met overgedragen zaken zoals een afstandsbediening, wandschakelaar etc.